Skip to main content

Nyheter i Superservice Triage system för fordonskontroll

By april 21, 2023Product Updates

April 2023

Vi fortsätter med vårt hårda arbete för att förbättra Superservice Triage så att det fortsatt är förstahandsvalet i arbetet på din serviceavdelning. Här är några höjdpunkter bland nyheterna tillsammans med några framtida förbättringar som hjälper dig som återförsäljare att erbjuda dina kunder bättre service.

Kundgodkännande: Anpassad början och slut på video

Denna nya funktion gör att återförsäljare kan lägga till egen början eller eget slut på video att visa för kunder när de tittar på den förinspelade okulärbesiktningsvideon i fordonsrapporten. Det är ett bra sätt att marknadsföra ORT-märket och återförsäljaren.

Jobbskärmen: Fordonsval

Vi har förbättrat hur fordonsinformation visas på jobbskärmen. När ett chassinummer tidigare validerades i Superservice Triage visades en mängd information och data som kunde få användare att välja fel alternativ eller inget alls. Med denna förbättring kan användare snabbt identifiera det rätta alternativet och det ger visuellt en betydligt bättre användarupplevelse som helhet.

Dubbelriktad WhatsApp-integrering

Den nya dubbelriktade WhatsApp-integreringen gör att en återförsäljare kan kommunicera med sina kunder i ett chattfönster i Superservice Triage. Det skickar arbetsflödesmeddelanden i realtid till kunden i form av textmeddelanden. Appen ser också till att återförsäljaren vet när ett meddelande kommer och om en kund har godkänt ytterligare arbete.

Det är ett utmärkt verktyg för att skicka servicepåminnelser, kampanjpåminnelser, fordonsrapporter och för att låta kunderna veta var deras fordon befinner sig i realtid.

Kundgodkännande: Godkänt belopp är inkluderat

Vi har inkluderat det godkända totalbeloppet på offertskärmen för att ge en bättre kundupplevelse. Tidigare kommenterade fordonsägare att priset för ytterligare arbete som de offererades skilde sig från det de godkänt via det digitala formuläret för godkännande.

Genom att lägga till det offererade beloppet i anteckningen om kundgodkännande vet servicerådgivare exakt vad som har offererats så om det behövs ytterligare reservdelar, arbete och/eller material kan de se till att kunderna får information om det.

Jobb idag: Flexibilitet att visa olika data på jobbpaneler

Vi har förbättra vyn Jobb idag så användare kan välja och ändra vilka standarddata de vill visa på varje jobbpanel. Det är mycket praktiskt för de återförsäljare som vill se både registrering och nyckeltaggar samtidigt. Detta ställs in i inställningar och kan göras per användare hos återförsäljaren.

Offertskärm: Ändra värdet för artiklar i lager jämfört med vad DMS returnerat

Om en reservdel inte finns i lager och en återförsäljare måste beställa den (exempelvis från en annan region eller ett annat land) kan reservdelsspecialisten ändra värdet för artiklar i lager och åsidosätta värdet för DMS så servicerådgivaren kan ge korrekt information till kunden gällande hur lång tid det tar att skaffa reservdelen. (Obs! Enbart tillgängligt med avancerad integrering).

DMS-integrering: Omberäknade material

Denna förbättring gör det enklare att skapa en mer korrekt offert för servicerådgivare. När användaren trycker på knappen för DMS-pris beräknas material automatiskt. Tidigare uppdaterades inte materialen vilket innebar att servicerådgivaren var tvungen att göra det manuellt. (Obs! Enbart tillgängligt med avancerad integrering).

Vi hoppas att du har nytta av de senaste uppdateringarna av Superservice Triage. Vill du ha hjälp eller har du några frågor? Du får gärna kontakta vårt kundserviceteam!